บทความเพื่อการเรียนรู้สำหรับบุคคลทั่วไป

บทความถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา
สงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ ดัดแปลง หรือคัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความก่อนได้รับอนุญาต

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2554

งานวิจัย ศึกษาผลของการใช้ DIR/floortime ในการช่วยเหลือเด็กออทิสติก ในประเทศไทย

ในการใช้โมเดล DIR/floortime ในการช่วยเหลือเด็กออทิสติก
มีการทำวิจัยถึงผลสำเร็จ ในประเทศไทย  โดยพญ.กิ่งแก้ว ปาจารีย์  และ พญ.แก้วตา  นพมณีจำรัสเลิศ

ผลงานวิจัยนี้ ได้รับการตีพิมพ์แล้ว
อ่านได้ที่  http://aut.sagepub.com/content/early/2011/06/01/1362361310386502.abstract


พญ.กิ่งแก้วได้พูดถึงการตีพิมพ์นี้ไว้ใน
http://www.cf.mahidol.ac.th/floortime/autopage/main.php?board=000083&topboard=2&id_g=1&h=5

ว่า


ความคิดเห็นที่ 288
ในที่สุด ผลงานวิจัยเรื่องฟลอร์ไทม์ของประเทศไทยก็ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนานาชาติเสียที หลังจากพยายามปรับปรุงแก้ไขกันหลายรอบ

ในเว็ปนี้ ยังคงอ่านได้เฉพาะบทคัดย่อ ใครอยากได้ทั้งฉบับ คงต้องสั่งซื้อจากวารสาร แต่อีกไม่นาน คงจะพิมพ์ออกมาเป็นเล่ม ถึงเวลานั้น ก็คิดว่าจะสแกน แล้วโพสต์ให้อ่านกันค่ะ แต่คงไม่ว่างแปลนะคะ เนื้อหาวิชาการเหมาะสำหรับแพทย์และนักวิชาชีพค่ะ

http://aut.sagepub.com/content/early/2011/06/01/1362361310386502.abstract

งานชิ้นนี้เป็นผลงานร่วมของดิฉันกับคุณหมอแก้วตา โดยมีผู้ให้ความช่วยเหลือหลายท่าน นำโดยคุณหมอ Cecilia Breinbauer (เป็นอดีตผู้ช่วยของคุณหมอกรีนสแปน ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการของ ICDL แทน Dr. Selina ซึ่งเกษียณไปในปีที่แล้ว) ที่เคยเล่าว่าโทรมาให้คำปรึกษารวดเดียว หนึ่งชั่วโมงครึ่งน่ะค่ะ ความช่วยเหลือนี้มีทั้งในแง่ของเทคนิค และการแก้ไขภาษา จากเดิมคนอังกฤษแก้ หนึ่งรอบ ท่านสงให้เพื่อนของท่านคนแคนาดาแก้อีกหนึ่งรอบ ตามด้วยคนอเมริกัน อีกหนึ่งรอบ แล้วตบท้ายด้วยคนอักฤษ เจ้าของวารสารอีกหนึ่งรอบ คิดดู....กว่าจะได้ตีพิมพ์

สาเหตุที่เขาช่วยเราขนาดนี้ คิดว่าเป็นเพราะเราทำให้เขาเชื่อได้ว่าเราเข้าใจและทำฟลอร์ไทม์ "เป็น" จริง ๆ ค่ะ

และ

ความคิดเห็นที่ 291
เช้านี้ เปิด mailbox ต๊กกะใจ

รับจดหมายแสดงความยินดีเกือบ 10 ฉบับ จากทีมงานฟลอร์ไทม์ อเมริกา เพราะคุณหมอ Cecilia Breinbauer Forward mail จากเมืองไทยไป พร้อมกับข้อความนี้ค่ะ

Dear all,

I am very pleased to share with you a new pilot RCT of DIR/Floortime that was just published in the Autism journal this month. The study was lead by Dr. Payareya, who has done a wonderful work to disseminate the DIR/Floortime in Thailand. This study will add to the growing evidence of the model and is particularly important because it shows how this model could be implemented with very few resources in a different cultural background and language. Here is a link to the publication but I am also attaching a PDF of the article.
http://aut.sagepub.com/content/early/2011/06/01/1362361310386502.abstract

We will continue collaborating with Dr. Payareya (cc in this email), who is exploring now a new study to validate the SEGC in Thailand. Please join me in congratulating Dr. Payareya for her excellent work.


ขอแสดงความยินดี กับผลงาน 
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแสงสว่าง 
ส่องหนทางพัฒนาเด็กไทยทั้งที่เป็นออทิสติก และเด็กอื่นๆ