บทความเพื่อการเรียนรู้สำหรับบุคคลทั่วไป

บทความถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา
สงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ ดัดแปลง หรือคัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความก่อนได้รับอนุญาต

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

เก็บตกจากการอบรม

"ภาพกายบริหารแบบชี่กง ตามแนวทางของหมู่บ้านพลัม"


การอบรม "อยู่กับลูกให้สนุก" ที่ผ่านมา
หนึ่งกิจกรรมที่ถูกใจผู้เข้าร่วม
ซึ่งช่วยปรับฐานกายคือ 
การออกกำลังกายยามเช้า "ชี่กง" 
เป็นการเคลื่อนไหวกายที่สัมพันธ์กับจิต


ครูแอนน์  ได้เอื้อเฟื้อแบ่งปัน
บันทึกการออกกำลัง"ชี่กง" 
ตามแนวทางของหมู่บ้านพลัม

หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับ
สมาชิก "อยู่กับลูกให้สนุก รุ่น ๑"  
ผู้ต้องการฝึกฝน เพื่อเพิ่มพลังกายใจด้วย"ชี่กง" อย่างต่อเนื่อง

จนกว่าจะพบกันใหม่ 15-18 กรกฏาคมนี้ ณ บ้านผู้หว่าน ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น