บทความเพื่อการเรียนรู้สำหรับบุคคลทั่วไป

บทความถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา
สงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ ดัดแปลง หรือคัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความก่อนได้รับอนุญาต

วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2556

การอบรม ฝึกวิทยายุทธ์สกัดจุดลูกจอมเฮี้ยว

สำหรับผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กที่ต้องการเพิ่มความเข้าใจต่อพัฒนาการเด็ก
มุมมองต่อเป้าหมายและแนวทางการเลี้ยงลูก 
แนวทางหลักในการพัฒนาและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างพ่อแม่-ลูก 
สาเหตุของปัญหาพฤติกรรม
หลักในการให้รางวัล
พัฒนาการ  และพฤติกรรมตามวัยเพื่อการรับมือกับพฤติกรรมก้าวร้าวด้วยเทคนิคต่างๆ
 หลักการในการลงโทษอย่างสร้างสรรค์และความเข้าใจเพื่อการสื่อสารกับเด็ก
การปรับอารมณ์พ่อแม่เพื่อช่วยลูกปัญหาพฤติกรรมเฉพาะ
แนวทางในการปรับแก้พฤติกรรมปัญหาที่มักพบในเด็กวัยอนุบาล-วัยรุ่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น