บทความเพื่อการเรียนรู้สำหรับบุคคลทั่วไป

บทความถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา
สงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ ดัดแปลง หรือคัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความก่อนได้รับอนุญาต

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ปฏิทินค่ายครึ่งปีหลัง ปี2556

10 - 14  ส.ค.       ค่าย"ดูแลผู้หล่อเลี้ยง  จัดที่ Royal Gems golf and resort ศาลายา
16 - 18   ส.ค.      ค่าย"อยู่กับลูกให้สนุก (ต่อยอด)3"   บ้านผู้หว่าน สามพราน
   5 - 8   ก.ย.       ค่าย"เยียวยาใจ ผู้หล่อเลี้ยง"กับ อ.วิศิษฏ์  วังวิญญู  ที่บ้านผู้หว่าน  สามพราน
19 - 23  ต.ค.       ค่าย"Acting Class for Floortime"  ที่บ้านผู้หว่าน สามพราน
1-3 พ.ย. และ 8-10 พ.ย. ค่ายฝึกวิทยายุทธ์สกัดจุดลูกจอมเฮี้ยว  (2 ครั้งๆละ 3 วัน ) 
                          จัดที่ Royal Gems golf and resort ศาลายา 
หรือ คอร์สไป-กลับ   7 ครั้ง  จัดที่ร.พ.ธนบุรี 2 วันที่ 21,22,29 ก.ย. 5,6,12,13 ต.ค. 08:00-16:00 น.
22 - 24  พ.ย.       ค่าย"อยู่กับลูกให้สนุก (ต่อยอด)4"   บ้านผู้หว่าน สามพราน
   4 - 8   ธ.ค.       ค่าย "อยู่กับลูกให้สนุก / ดูแลผู้หล่อเลี้ยง" ? 
13 - 15  ธ.ค.       ค่าย"Acting Class (ต่อยอด)"   บ้านผู้หว่าน สามพราน
22 ธ.ค.               งานสังสรรค์ "พบ กับ ชาวค่าย"    บ้านผู้หว่าน สามพราน

ค่าสมัครค่าย 5 วัน รวมค่าที่พักและอาหาร ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่จัด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น